ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၄၊ ၂၀၁၉ ၊ ဇြန္လ (၁-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၉၊ ေမလ (၃၀)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၊ အမွတ္- ၂၀၁၉ ၊ ဇြန္(-၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
၂၀၁ေမ()ရက္ေန႔ မွာ  ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္  ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔  အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။ 

 အသစ္ေဖာက္သည္မ်ား ေစာင္ေရ ေအာ္ဒါေပးရန္ ျဖန္႔ခ်ိေရး  ၀၉၇၉၄၅၇၅၀၇၀
                                                               အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္   (စာတိုက္ပို႔ရန္)              အမွတ္() ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
                                                                        ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။

       Email:                            myaylatmedia@gmail.com
         Website:                     www.myaylatmedia.com
                                           www.winkyi.net Facebook :     uwin kyi /  Myaylatt daily
Pages :   Myaylatt daily /  ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး     (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္  ၇၊  ..ည ဆိုင္ထီတန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀-  ၆၉၁၁၂၉၁၁၁-     063-202517
 

0 comments: