ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၁၀ ၊ ၂၀၁၉ ၊ စက္တင္ဘာ လ(၁ - ၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္လ ၃၀/၃၁ ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၁၀ ၊ ၂၀၁၉ ၊ စက္တင္ဘာ လ(၁ - ၁၅)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္လ ၃၀/၃၁  ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္၍ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္႐ုံး အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊မေကြး။
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရုံး ။ အမွတ္(၇)၊ မိုးယံထီ ဆိုင္တန္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ျပည္ေတာ္သာလမ္းဆုံ အနီး)၊ မေကြးၿမိဳ႕
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀
Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : https://www.facebook.com/Myaylatt-Daily-200456737190562/?epa=SEARCH_BOX
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၉ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၉၊ ၾသဂုတ္‌လ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အတြြဲ-၅၊ အမွတ္-၉ ၊ ၂၀၁၉ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆-၃၁)ရက္ထြက္ ဂ်ာနယ္ကို
၂၀၁၉၊ ၾသဂုတ္‌လ (၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အျခားနယ္ပို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္လွ်င္ (၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀) ဖုန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါသည္။
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ (စာတိုက္ပို႔ရန္) အမွတ္(၅)၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္ခန္း၊
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ မေကြးၿမဳိ႕။
Email: myaylatmedia@gmail.com
Website: www.myaylatmedia.com
www.winkyi.net
Facebook : uwin kyi
Pages : Myaylatt daily / ေျမလတ္ဂ်ာနယ္
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီအဖြဲ႕ရုံး (ျပည္ေတာ္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဆုံအနီး)
ဆိုင္အမွတ္ ၇၊ ထီအေရာင္းဆိုင္တန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊
မေကြးၿမဳိ႕။ ၀၉- ၄၄၀၂၂၅၁၀၀- ၇၉၄၅၇၅၀၇၀- ၆၉၁၁၂၉၁၁၁- 063-2025197
ျမန္‌မာနိုင္‌ငံသတင္‌းစာဆရာအသင္‌း(ဗဟို) ရန္‌ကုန္‌သို႔ နွစ္‌ပတ္‌လည္‌ အစည္‌းအ‌ေ၀းတက္‌‌ေန၍‌ေနာက္‌က်သြားပါသည္‌။
‌ေတာင္‌းပန္‌အပ္‌ပါ၏။
မ်က္‌နွာဖုံး‌ေၾကာ္‌ျငာမ်ား
ဆက္‌လက္‌တင္‌‌ေပးပါသည္‌။
http://www.myaylatmedia.com/2019/08/blog-post_15.html